Buskoll
  • slidebg1
    Vi vill göra det roligt
    att arbeta strukturerat!

Att förutsätta räcker inte, att ha kontroll är bättre

Att vi har utvecklat Buskoll är ingen slump. Men det är inte heller resultatet av ett traditionellt produktutvecklingsarbete där målsättningen är att hitta morgondagens storsäljare. Nej, det är snarare erfarenheter som jag har tillägnat mig under lång tid som har lett fram till utvecklingen av Buskoll. Olika yrkesroller som alla har en sak gemensamt – Förutsättningarna att lyckas ökar avsevärt med ett strukturerat arbetssätt.

Exakt var det började är svårt att säga, men bakgrunden som stridsflygare har förstås betydelse. Då lärde jag mig vikten av att vara väl förberedd och att arbeta metodiskt, piloternas checklistor känner nog de flesta till. Varje uppdrag planerades i detalj för att kunna genomföras under hög påfrestning utan att tappa kontrollen. Något som också underlättades av att arbetsplatsen, alltså flygplanets cockpit, i detalj är utformad för att piloten så snabbt som möjligt ska hitta det som söks. När man flyger alldeles över trädtopparna i hastigheter som närmar sig ljudets behövs koncentrationen till annat än att leta efter information.

Erfarenheterna från rollen som stridsflygare har kommit väl till pass i mina roller som chef och företagsledare. Även där handlar det ofta om snabba beslut under hög arbetsbelastning. Då underlättar det att arbeta metodiskt, att hela tiden planera vad som skall göras och när. Ett bra sätt att göra det på är att upprätta och följa checklistor, då blir mer gjort på kortare tid. Dessutom kan man lätt följa upp att uppgifterna har utförts. På så sätt får jag snabbt kontroll över tillvaron och kan enkelt säkerställa att ingenting glöms bort.

Ännu effektivare blir det med ett verktyg som gör det åt mig. Men det måste vara både enkelt och roligt att använda. Det ger inte bara tid över till annat, vetskapen om att ha Buskoll gör också att man kan slappna av med ett leende.

Och namnet då, varför blev det Buskoll? Inte heller så konstigt egentligen. Buskoll betyder ju att ha full kontroll men uttryckt på ett lekfullt sätt. Det sätter fingret på vår målsättning, att göra det roligt att arbeta strukturerat…

Kristian Hammar, VD och grundareMilso ab

Wennerbergsgatan 10
SE-112 58 Stockholm
Org.nr: 556701-3395

Telefon: +46 8 672 07 80
E-post: info@milso.se

Försäljning

Telefon: +46 8 672 07 81
E-post: buskoll@milso.se

Support

Telefon: +46 8 672 07 97
E-post: support@buskoll.se

Copyright 2015, Milso AB. Cookies | Ansvarsbegränsning | Sekretesspolicy | Webbplatskarta

Top