Buskoll

Funktioner

Buskoll är ett verktyg för att hålla reda på det som ska göras. Högt och lågt, stort och smått. Återkommande arbetsuppgifter eller engångsaktiviteter, allt samlas i att-göra-listan på den dag det ska göras hos den som ska göra det.

Buskoll eller Buskoll Business - Jämför under "Pris"
Buskoll finns i två utföranden, Buskoll och Buskoll Business. Skillnaden är att Buskoll är en gratistjänst med funktioner för privatbruk och Buskoll Business är en betaltjänst med funktioner för både små och stora företag. Vad som ingår i respektive konto framgår under menyn ”Pris”.
 


Uppgift eller process

Buskoll hanterar såväl enkla uppgifter som hela processer. Båda är dessutom lika lätta att lägga in, en process är ju bara en uppgift med flera deluppgifter. I vissa telefoner kan man till och med prata in en uppgift.

Läs mer

Försenade uppgifter

Försenade uppgifter rödmarkeras och flyttas löpande till dagens datum ända tills de har klarmarkerats.

Läs mer

Att-göra-lista på varje dag

Buskoll är mycket mer än bara en att-göra-lista, det är en hel att-göra-kalender där varje dag har sin egen att-göra-lista. Då kan man faktiskt planera arbetet i förväg.

Läs mer

Automatisk helgdagshantering

Återkommande uppgifter kan ställas in så att de flyttas automatiskt om de skulle infalla på en helgdag.

Läs mer

Skapa organisation

Är man flera i företaget kan man skapa en organisation där användarna placeras i flera olika enheter. Dessutom går det att skapa fristående grupper för uppgifter man vill koppla till flera personer, till exempel en ledningsgrupp.

Ange behörigheter

Låt alla se allas uppgifter. Eller välj vem som bara skall se sina egna uppgifter och vem som även skall se andras uppgifter i samma enhet eller i hela företaget.

Dela uppgifter

I Buskoll har en uppgift alltid bara en ansvarig. Däremot kan man alltid dela en uppgift med någon annan.

Läs mer

Skicka uppgifter

När uppgifterna skickas i Buskoll finns ingen risk att de försvinner i inkorgen eller bland skräpposten. Däremot kan man få kvittens när de levererats eller accepterats.

Läs mer

Kvittenser i realtid

I Buskoll kan man få kvittenser på andras uppgifter direkt när de klarmarkeras eller blir försenade. Välj bara typ av uppföljning så så plingar det i telefonen när kvittenserna kommer.

Läs mer

Arbetsledning

I Buskoll är det enkelt att hantera andras uppgifter, t ex byta ansvarig eller flytta uppgifternatill ett annat datum.

Läs mer

Ändra i en serie

I Buskoll går det att göra ändringar i en enskild förekomst av en återkommande uppgift. Till exempel ändra datum eller ansvarig på en specifik förekomst.

Byt ansvarig

Med Buskoll i datorn eller surfplattan går det snabbt att byta ansvarig på utvalda uppgifter. Till exempel när någon skall ha semester.

Visa i Outlook eller mobilkalendern

Om du vill kan uppgifterna visas i Outlook eller i mobilkalendern.

Läs mer

Mallar

Spara uppgifter eller processer som mallar om du tror att du ska göra de igen någon gång i framtiden.

Läs mer
puff-Knepig-process.png

Enkla uppgifter eller knepiga processer

Buskoll är anpassat för att kunna hantera de allra flesta typer av uppgifter. Små eller stora, enkla eller riktigt knepiga. Till och med återkommande processer med många deluppgifter som skall vara klara vid olika tillfällen och har olika ansvariga. Puuh…

Försenade uppgifter missas inte

I Buskoll blir försenade uppgifter röda och flyttas till dagens datum ända tills de är klara. Dessutom får man en push-notis, eller ett mail om man vill, direkt när en uppgift blir försenad.

Så risken att missa något som ska göras är liten, i alla fall om man har Buskoll…

func-forsenad_utsnitt-webb.png

Att-göra-lista på varje dag

En av de många funktioner som gör Buskoll unikt är att alla användare alltid har en egen att-göra-lista på varje dag för hela året. Då samlas alla uppgifter på de dagar de skall göras istället för att ligga i en lång lista för allt som ska göras oavsett dag.

Och eftersom även alla kommande förekomster av återkommande uppgifter visas för hela året blir det möjligt att planera arbetet i förväg. Till exempel redan nu byta ansvarig på uppgifter för kommande ledigheter, eller dela uppgifter med någon annan när man inte är säker på att hinna med allt själv.

puff-Planera-framtiden.png
func-helgdagshantering-webb.png

Automatisk helgdagshantering

En av finesserna i Buskoll är möjligheten att göra listiga frekvensval för återkommande uppgifter. Man kan till exempel bestämma i förväg om en återkommande uppgift skall tas bort, flyttas eller ligga kvar när den hamnar på en helgdag.

Perfekt för sådant som verkligen måste göras före en viss dag, är det då en helgdag så har Buskoll automatiskt flyttat den till dagen före.

Dela uppgifter, med någon annan alltså

En annan bra funktion i Buskoll är att man kan dela en uppgift, eller flera. Då visas uppgiften i bådas att-göra-listor och båda två kan hantera den. Praktiskt om man har mycket man ska hinna med, då är det ju två som kan se till att jobbet blir gjort i tid.

puff-delad-uppgift.png
puff-Send-task-fri.png

Högt upp i att-göra-listan, inte långt ned i inkorgen

E-post är bra till mycket, men inte för effektiv arbetsledning. Skicka uppgifterna med Buskoll istället. Då kommer de direkt in i mottagarens att-göra-lista och riskerar inte att försvinna i inkorgen, eller hamna bland skräpposten.

Dessutom går det att få kvittenser när uppgifterna har mottagits, klarmarkerats eller blivit försenade. Det kallar vi för arbetsledning i praktiken.

Nu blev hon klar, och hon, och han, men inte hon…

Ibland behöver man få reda på när någon annan blir klar med sin uppgift, eller om den blir försenad. I Buskoll är det inga problem. Förutsatt att man har rätt behörighet är det bara att välja vilken typ av kvittens som önskas och sedan kommer den direkt när statusändringen sker.

Snacka om buskoll...
 

puff-Kvittenser.png

Hantera andras uppgifter

Med Buskoll i datorn är det enkelt att hantera andras uppgifter för den som har rätt behörighet. Det är bara att gå till vyn "Planera" och välja vems uppgifter som skall hanteras och göra de åtgärder som behövs, t ex skicka några uppgifter till en kollega när någon inte kan göra dessa på grund av frånvaro.

Det går också att få en snabb överblick på läget i hela företaget. Välj bara flera personer i vyn "Planera" så visas alla uppgifter för dessa på samma gång. Då blir det lätt att hitta viktiga uppgifter som släpar.
 Visa i Outlook eller mobilkalendern

Inte ens i Outlook eller mobilkalendern behöver man vara utan Buskoll, det är bara välja att uppgifterna skall visas även där så är det klart. Visningen alltså, uppgifterna måste man fortfarande göra själv…

puff-outlook_sync.png
func-mallar-webb.png

Mallar

Vissa uppgifter, eller processer, är man rätt säker på att man kommer att göra igen någon gång, fast kanske inte riktigt när. Då är det smidigt att kunna spara den som en mall och använda den när det är dags.T ex checklistan för allt som ska göras vid nyanställning, eller åtgärderna för att skapa en offert.

Mallar kan dessutom användas hur många gånger som helst, man kan till och med spara gemensamma mallar som alla i företaget kan använda.


Milso ab

Wennerbergsgatan 10
SE-112 58 Stockholm
Org.nr: 556701-3395

Telefon: +46 8 672 07 80
E-post: info@milso.se

Försäljning

Telefon: +46 8 672 07 81
E-post: buskoll@milso.se

Support

Telefon: +46 8 672 07 97
E-post: support@buskoll.se

Copyright 2015, Milso AB. Cookies | Ansvarsbegränsning | Sekretesspolicy | Webbplatskarta

Top